Povjest podriejtla imena Lupić na otoku Rabu i selu Kamporu
(History of the origin of the name Lupić on Rab Island and Kampor village)

Work in progress below is from 2007 and from a yet unidentified source.

The information was provided to me by Perica Lupić on Oct. 17, 2015.

Lupic (tekst u pripremi)
 (popis podložan izmjenama, poredak prema dobi, sastavila: MT 09.Ruj-2007.)

Podrijetlo

Lupić je hrvatsko prezime podrijetlom iz Raba na otoku Rabu. Relativno najviše Lupića u proteklih sto godina rođeno je u Kamporu na otoku Rabu, gdje se svaki dvadeseti stanovnik prezivao Lupić. ETIMOLOGIJA: ? lupo <tal.; <lub(< lub?) ?kora'; lupina

Migracije

Najveća dva migracijska pravca Lupića u prošlom stoljecu zabilježena su iz Žepca (BiH) i Zavidovića (BiH) u Zagreb.

Brojnost

U Hrvatskoj danas živi oko dvjesto Lupića u oko četrdesetpet domaćinstava. Sredinom prošlog stoljeća bilo ih je približno sto, pa se njihov broj do danas gotovo udvostručio. Među Lupima znatno je više muškaraca (56%) nego žena. Medutim, prosječno imaju manje djece, pa u budućnosti nije moguće očekivati rast brojnosti toga prezimena.

Pokrivenost

Lupići su prisutni u devet hrvatskih županija, u ukupno 16 općina i 24 naselja, znatno više u urbanim sredinama (68%). Danas ih najviše živi u Rabu (60), Zagrebu (30), Kamporu na otoku Rabu (20), te u Velom Lošinju (9) i Malom Lošinju (7) na otoku Lošinju.

Uobičajena imena

Ženska imena: Sandra, Ankica, Marija, Ivana, Anica, Marijana, Sanja, Ljubica, Mirjana, Enemercijana

Muška imena: Josip, Petar, Franjo, Ivan, lvica, Vinko, Marko, Anto, Marijan, Mario

Znameniti i istaknuti Lupići

Premda još nisu zabilježene istaknute osobe koje su u prošlosti nosile ovo prezime, među Lupićima suvremenicima već i je broj istaknutih osoba, znanstvenici, od koj ih se posebno ističu: Petar Lupić, gospodarstvenik (1951 -), Josip Lupić, gospodarstvenik (1957-), lvan Lupić, obrtnik (1963-), Toni Lupić, gospodarstvenik (1970-), lvan Lupić, znanstvenik (1976-).

 Relativna raspodjela rođenih Lupića u posljednjih sto godina po hrvatskim županijama i kantonima u BiH.

Linkovi:
 1. imehrvatsko.net - Ime - Prezime - Lupić
 2. Rab Island Genealogy Information from March 1996. Dalnje informacije o Rapskoj Genealogiji od Marta 1996.
 3. PREZIMENA STANOVNIKA GRADA I OTOKA RABA OD XV. DO XX. STOLJEĆA. Davor FRANKULIN TRAVAŠ, Rijeka. Primljeno: 21. VIII. 2002.
  U ovome radu autor na osnovi pojedinih arhivskih izvora i literature donosi prezimena plemića, građana i pučana grada i otoka Raba koja se u zapisima pojavljuju od XV. do XVIII. stoljeća. Tijekom 1923. godine profesor Lucijan Marčić počeo je po otoku Rabu skupljati antropogeografsku građu, a kako je napisao u uvodu svoje studije “Antropogeografska ispitivanja po severodalmatinskim ostrvima (Rab, Pag i Vir)”, nastavio ju je skupljati i tijekom 1924. i 1925. godine pritom proučavajući i prepisujući stare isprave i listine po seoskim župskim arhivima otoka Raba. Pregledao je tada još dobro sačuvanu arhivsku građu grada Raba; mnogo dokumenata prepisao je i iz Državnog arhiva u Zadru, koji i danas čuva najvrjednije srednjovjekovne rapske notarske spise, matične knjige krštenih, vjenčanih i umrlih Raba od XVI. do XIX. stoljeća, zatim knjige mletačkih conta za njihova mandata nad Rabom, te razne privatne i obiteljske arhive s otoka Raba. Vjerojatno mu je bio dozvoljen i pregled građe koja se i danas čuva u Franjevačkom samostanu svete Eufemije u Kamporu na otoku Rabu. Marčić se koristio i Diplomatičkim zbornikom JAZU, kao i ostalom literaturom...

  Summary: In this paper the author on the basis of certain archival sources and literature informs us of surnames of Rab nobles, town people and citizens of the city and the island of Rab that appear in the records of the XV-XVIII century. During 1923 Professor Lucian Marčić began collecting anthropogeographic material on the island of Rab, and as he wrote in the introduction to the study "Anthropological studies of northern Dalmatian islands (Rab, Pag and Vir)," continued his collection during 1924 and 1925 while studying and copying old documents on rural parish archives of the island. He examined well preserved archival Rab materials; transcribed many documents from The State Archives in Zadar, which still preserves the most valuable medieval Rab notary documents, registers of births, marriages and deaths in Rab XVI. to XIX. century, then books of  Venetian conta during their mandate in Rab, and a variety of private and family archives of the island. He was probably allowed to review material that is still kept in the Franciscan monastery of St. Euphemia in Kampor on the island of  Rab. Marčić used Codex Diplomaticus of JAZU Academy (now HAZU - Croatian Academy of Sciences and Arts), as well as other references...

  Note: Davor Travaš- Was director of radio station Rijeka and great friend. He passed away in 2003 and was the husband of Branka Malnar Travaš.

 4.  
 5. Telefonski Imenik - lupić
 6. History - Archives - State archives in Zadar. Tu su sačuvani arhivi Raba.
 7. Lupići - Lupici, Federation of Bosnia and Herzegovina, Bosnia and Herzegovina, Europe
 8. Croatian Genealogy Newsletters from 1998-2007 by Adam Eterovich (Archie.org).
 9. Tanajske ploče – europski identitet Hrvata - Portal Hrvatskoga kulturnog vijeća. Prof. dr. sc. Ivan Biondić.
 10. Osvrt Na Serijal Genetsko Podrijetlo Hrvata - Documents

Povratak na stranicu Raba

For your comments about this page, click here.

The first Rab Island page on the Internet. Since March 20, 1996.

Last update: December 24, 2015

Copyright © 1996/2015 Željko Jack Lupić
All Right Reserved
NO PART OF THIS SITE (IMAGES AND CONTENT) MAY BE USED
(COPIED, RETRANSMITTED, ETC.) WITHOUT A PRIOR APPROVAL BY THE AUTHOR.